Các loại sân tennis cỏ nhân tạo

Mã sản phẩm:

Các 4 loại sân tennis chính được sử dụng rộng rãi trên giới phù hợp với từng điều kiện cho nhiều loại sân khác nhau.

Các loại sân tennis cỏ nhân tạo

Sân đất nện 

                                      sân đất nện

Sân đất nện thường có màu đỏ 


1 bầu chọn / điểm trung bình: 5

© 2019, Công ty TNHH đầu tư thương mại Phương Thành Ngọc. All rights reversed.