Skip to content

Kích thước sân bóng đá chuẩn

Hiện nay, kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, những câu hỏi như kích thước sân bóng đá chuẩn là bao nhiêu? Xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo cần chuẩn bị những gì? được khách hàng quan tâm rất nhiều. Sau đây Phương Thành Ngọc xin chia sẻ thông tin về kích thước sân bóng chuẩn FIFA với tất cả các bạn.

Nắm rõ được lợi ích của cỏ nhân tạo sân bóng đá các nhà đầu tư đã và đang chuyển sang xu hướng đầu tư kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo. Hiện nay ở nước ta phổ biến có 3 loại sân bóng đá là : sân bóng đá cỏ nhân tạo 5 người, sân bóng đá cỏ nhân tạo 7 người và sân bóng đá cỏ nhân tạo 11 người thi đấu. Mỗi loại sân này có kích thước sân khác nhau. Chi tiết kích thước sân bóng đá chuẩn cho các loại sân này như sau:

I. Kích thước sân bóng đá chuẩn dành cho 5 người thi đấu

Hình 1: Kích thước sân bóng đá chuẩn 5 người thi đấu

Kích thước sân bóng đá chuẩn 5 người thi đấu là một sân đấu hình chữ nhật với chiều dài (chiều dọc) lớn lơn chiều rộng (chiều ngang) của sân.

 • Chiều dài sân tối đa 42m và tối thiểu 25m.
 • Chiều rộng tối đa là 25 m và tối thiểu bằng 15m.
 • Các đường giới hạn phải được kẽ rõ ràng và có bề rộng bằng 8 cm. Đường giới hạn theo chiều dọc của sân bóng đá nhân tạo gọi là đường biên dọc và đường giới hạn theo chiều ngang sân gọi là đường biên ngang. Đường giới hạn nửa sân được kẻ theo suốt chiều ngang của sân. Ở chính giữa đường giới hạn này có một điểm rõ ràng gọi là tâm của sân. Lấy điểm này làm tâm, kể một vòng tròn có bán kính 3m.
 • Khu phạt đền tính từ đường biên ngang của mỗi phần sân, lấy chân 2 cột dọc cầu môn làm tâm kẻ vào trong sân 1/4 đường tròn có bán kính 6m, nối điểm cuối của 2 cung 1/4 đường tròn được đoạn thẳng dài 3,16m song song và cách đều đường biên ngang (đường cầu môn) 6m. Khu vực trong giới hạn bởi những đường kẻ đó gọi là khu phạt đền. Đường giới hạn này gọi là đường 6m.
 • Khung cầu môn nằm ở giữa mỗi đường biên ngang, gồm hai cột dọc vuông góc với mặt sân, cách nhau 3m (tính từ mép trong) được nối với nhau bằng xà ngang song song và cách mặt sân 2m (tính từ mép dưới xà). Bề rộng và bề dày của cột dọc, xà ngang phải cùng kích thước là 8cm.

II. Kích thước sân bóng đá chuẩn 7 người thi đấu

Hình 2: Kích thước sân bóng đá chuẩn 7 người thi đấu

Kích thước sân bóng đá chuẩn  7 người  thi đấu là sân có thông số chiều dài và rộng như sau:

 • Chiều dài sân có độ lớn từ 50 m đến 75 m.
 • Chiều rộng sân bóng có độ lớn từ 40 m đến 55 m.
 • Đường giới hạn nửa sân kẻ suốt theo chiều ngang và chia sân thành 2 phần bằng nhau.
 • Các đường giới hạn đều không quá rộng hơn 12cm.
 • Ở giữa đường nửa sân có một điểm rõ ràng là tâm của sân. Lấy điểm đó làm tâm kể đường tròn bán kính 6m, đó là đường trong giữa sân.
 • Khu cầu môn tình từ điểm cách cột dọc 5m trên đường biên ngang của mỗi phần sân, kẻ vào phía trong 2 đoạn thẳng song song, vuông góc với biên ngang và có độ dài 5m, kẻ đường nối liền hai đầu đoạn thẳng đó. Phần diện tích được giới hạn bởi những đoạn thẳng đó và đường biên ngang gọi là khu cầu môn.
 • Khung thành bóng đá nằm ở chính giữa mỗi đường biên ngang được đặt một khung cầu môn. Cầu môn được cấu tạo bởi 2 cột dọc vuông góc với biên ngang và cách đều 2 cột cờ góc, có khoảng cách 6m, (tính từ mép trong của cột) được nối liền với nhau bằng một xà ngang song song và cách mặt sân 2,10 m (tính từ mép dưới xà ngang).

III. Kích thước sân bóng đá chuẩn 11 người thi đấu

Hình 3: Kích thước sân bóng đá chuẩn 11 người thi đấu

Kích thước sân bóng đá chuẩn 11 người thi đấu là sân đấu hình chữ nhật có chiều dài sân lớn hơn chiều ngang với thông số tiêu chuẩn như sau:

 • Chiều dài tiêu chuẩn 105 m.
 • Chiều rộng tiêu chuẩn: 68 m.
 • Hai đường giới hạn dài hơn theo chiều dọc của sân bóng đá nhân tạo gọi là đường biên dọc.
 • Hai đường giới hạn ngắn hơn theo chiều ngang sân gọi là đường biên ngang.
 • Các đường giới hạn đều không rộng hơn 12cm.
 • Đường thẳng kẻ suốt theo chiều ngang và chia sân thành 2 phần bằng nhau, gọi là đường giữa sân.
 • Ở giữa đường giữa sân có một điểm rõ ràng là tâm của sân. Lấy điểm dó làm tâm kẻ đường tròn bán kính 9m15, đó là đường tròn giữa sân.
 • Khu cầu môn tính từ điểm cách cột dọc 5m50 trên đường biên ngang của mỗi phần sân bóng đá nhân tạo, kẻ vào phía trong 2 đoạn thẳng song song, vuông góc với biên ngang và có độ dài 5m50, kẻ đường nối liền hai đầu đoạn thẳng đó. Phần diện tích được giới hạn bởi những đoạn thẳng và đường biên ngang gọi là khu cầu môn.
 • Khung thánh bóng đá nằm ở chính giữa mỗi đường biên ngang được đặt một khung cầu môn. Cầu môn được cấu tạo bởi 2 cột dọc vuông góc với đường biên ngang và cách đều 2 cột cờ góc, có khoảng cách 7m32, (tính từ mép trong của cột) được nối liền với nhau bằng một xà ngang song song và cách mặt sân 2m44 (tính từ mép dưới xà ngang).

Quý khách có thể tham khảo thêm kích thước sân bóng đá cỏ nhân tạo 5 người

5/5 (1 bầu chọn)  
© 2024, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phương Thành Ngọc. Bảo lưu mọi quyền. Vận hành bởi MK Mate